A BATARYA 
MODEL KAPASİTE NOKIA
BL5-C 800-850 NOKIA
BL4-C 700-750 NOKIA
BL5-B 700-750 NOKIA
7210 600-650 NOKIA
3310 700-750 NOKIA
5J 1000-1050 NOKIA
5M 700-750 NOKIA
6M 800-850 NOKIA
6MT 800-850 NOKIA
4B 600-650 NOKIA
5F 800-850 NOKIA
6F 850-900 NOKIA
4CT  700-750 NOKIA
5CT  800-850 NOKIA
4L 1100-1150 NOKIA
3L 800-850 NOKIA
5Z 800-850 NOKIA
5K  850-900 NOKIA
4D 800-850 NOKIA
4S 600-650 NOKIA
4U 800-850 NOKIA
6F 750-800 NOKIA
6X 600-650 NOKIA
4J /LIUMA 620 700-750 NOKIA

AAA BATARYA 2IC  HIGH
MODEL CAPACITY(MAH) NOKIA
BL5-C 1050-1100 NOKIA
BL5-C 1200 NOKIA
BL4-C 950 NOKIA
BL4-C 800-850 NOKIA
BL5-B 800-850 NOKIA
5F 900-950 NOKIA
5M 900 NOKIA
6M 1050-1100 NOKIA
4CT 780-800 NOKIA
5CT 1050-1100 NOKIA
4D 1050-1100 NOKIA
4B 680-700 NOKIA
4U 950-1000 NOKIA
4L 1450-1500 NOKIA
4S 800 NOKIA
5J 1200-1300 NOKIA
6Q 850-900 NOKIAYukarı Git
Arama: Ara