A BATARYA 
MODEL KAPASİTE SAMSUNG
L700 800-850 SAMSUNG
E250 700-750 SAMSUNG
D900 500-550 SAMSUNG
5570-5260-5250 950-1000 SAMSUNG
8150-8600 900 SAMSUNG
M8800 600-650 SAMSUNG
İ8530 1300 SAMSUNG
3050-M600 500-550 SAMSUNG
s5830 1000-1050 SAMSUNG
3850-3350 750-800 SAMSUNG
B7722 850 SAMSUNG
S8500 800 SAMSUNG
9100 900 SAMSUNG
9300 1500 SAMSUNG
8190 1200 SAMSUNG
8190 CH 850 SAMSUNG
S8000 650-700 SAMSUNG
E200 500-550 SAMSUNG
E2550 700-750 SAMSUNG
5233-G800 600 SAMSUNG
5360 800 SAMSUNG
J700 650-700 SAMSUNG
L760 600 SAMSUNG
F480 500-550 SAMSUNG
D880 800 SAMSUNG
N7000 1850 SAMSUNG
U900 380-400 SAMSUNG
U600 500-550 SAMSUNG
U700 550-600 SAMSUNG
S4/I9500 2000-2100 SAMSUNG
S4 MINI 1500-1550 SAMSUNG
NOTE 3 2600 SAMSUNG
NOTE3 MINI 2550 SAMSUNG
S5  2500-2600 SAMSUNG
N7100 2000-2100 SAMSUNG
I9000 900-950 SAMSUNG
I9060 1500 SAMSUNG
I9070 1350-1400 SAMSUNG
G7106 2000-2100 SAMSUNG
J1 1350-1400 SAMSUNG
J2 1350-1401 SAMSUNG
J3 1350-1402 SAMSUNG
J5 1350-1403 SAMSUNG
J7 1350-1404 SAMSUNG
NOTE4 2000 SAMSUNG

AAA BATARYA 2IC  HIGH
L700 900-950 SAMSUNG
E250 750-800 SAMSUNG
D900 800-850 SAMSUNG
5570-5260 1100-1150 SAMSUNG
8150-8600 1100-1150 SAMSUNG
3050-M600 680-750 SAMSUNG
s5830 1100-1150 SAMSUNG
s5830 1450 SAMSUNG
S8500 1350-1400 SAMSUNG
İ8530 1550-1600 SAMSUNG
9100 1400-1450 SAMSUNG
9300 2100-2200 SAMSUNG
8190 1500 SAMSUNG
5233-G800 1000 SAMSUNG
N7100 3100-3400 SAMSUNG
5360/5300 1100-1150 SAMSUNG
N7000 2300 SAMSUNG
SAM S4 2600-2800 SAMSUNG
S4 MİNİ 1900-1950 SAMSUNG
SAM S5 2800 SAMSUNG
SAM S5 MINI 2300 SAMSUNG
NOTE 3 3300 SAMSUNG
NOTE 3 MINI 3100 SAMSUNG
NOTE 4 3250 SAMSUNG
G313 ACE4 1450 SAMSUNG
G5108 COREMAX 2100 SAMSUNG
G7509 GALAXY MEGA 2 2750 SAMSUNG
G5305 GRAND PRIME 2400 SAMSUNG
N9150 NOTE EDGE 2950 SAMSUNG
I9200 highest SAMSUNG
I9070 highest SAMSUNG


Yukarı Git
Arama: Ara